Một loạt phí và lệ phí được giảm từ 20 - 50%

Theo Minh Ngọc/kinhtedothi.vn

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19, Bộ Tài chính vừa ban hành 3 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài nguyên nước.

Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với lĩnh vực du lịch.
Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với lĩnh vực du lịch.

Cụ thể, tại Thông tư số 34 về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, kể từ nay đến 31/12/2020, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng giảm 50% so với quy định hiện hành.
Theo quy định tại Thông tư số 35/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch một số loại giấy phép kinh doanh sẽ được giảm tới 50% phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018.

Thông tư số 36 một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, tất cả các Thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ nay đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 5/5/2020.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC điều chỉnh giảm 50% mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.