Khó xử lý triệt để vấn đề sở hữu chéo bằng một quy định

Khó xử lý triệt để vấn đề sở hữu chéo bằng một quy định

Giải trình tại Phiên họp thứ 26 về vấn đề sở hữu chéo, thao túng, "sân trước", "sân sau" trong lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, chờ có một quy định xử lý triệt để vấn đề này sẽ không bao giờ có, mà cần kết hợp với các quy định trong lĩnh vực khác để hoạt động của doanh nghiệp minh bạch.