Phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng

Tỉnh Phú Thọ xác định, phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những khâu đột phá để nâng cao giá trị gia tăng và tạo nền tảng phát triển ngành công nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh nhanh và toàn diện.
Thúc đẩy các hoạt động thương mại trong phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ

Thúc đẩy các hoạt động thương mại trong phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp,... là hướng phát triển đúng đắn của tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Phú Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là chú trọng phát triển thương mại khu vực nông thôn, miền núi tương xứng với tiềm năng và lợi thế, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh và cả nước.
Phú Thọ chú trọng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phú Thọ chú trọng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Suốt nhiều năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất các sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh, có khối lượng sản phẩm lớn, thị trường tiêu thụ rộng.
EVNNPC sẵn sàng cung ứng điện phục vụ SEA Games 31

EVNNPC sẵn sàng cung ứng điện phục vụ SEA Games 31

Đến nay, 11 công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn tất phương án bảo đảm cung cấp điện cho các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú và tập luyện của các vận động viên tham gia SEA Games 31.