An toàn phục hồi du lịch hậu COVID-19

An toàn phục hồi du lịch hậu COVID-19

Trong 2 năm qua, hoạt động du lịch của An Giang đã chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh COVID-19, có 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, nhóm ngành dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nhưng liên tục sụt giảm với mức tăng trưởng thấp. Vì vậy, để khôi phục hoạt động, ngành du lịch An Giang đang chuẩn bị, thận trọng từng bước, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.