Phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân

Phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân

Liên quan đến Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc việc phân bổ nguồn vốn, cần căn cứ trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tiến độ giải ngân thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để đề xuất phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng không giải ngân được hết.
Đề xuất sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Đề xuất sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ngày 31/5/2022, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 116/TTr-BTC trình Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2010/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH13 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Chính sách tài khóa - Trụ cột hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Chính sách tài khóa - Trụ cột hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Trong bối cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, đầu tháng 1/2022 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã tiến hành Kỳ họp đặc biệt - Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, chính sách tài khóa đã được xây dựng như trụ cột trong gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lần này.