Quảng cáo
Những thương vụ M&A đáng chú ý trong giai đoạn 2021-2022

Những thương vụ M&A đáng chú ý trong giai đoạn 2021-2022

Top 10 thương vụ M&A ghi nhận 3 thương vụ của Masan Group gồm: De Heus Group mua lại toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn Masan giá trị 600 – 700 triệu USD; SK Group mua 16,26% vốn tại VinCommerce giá trị 410 triệu USD; và Masan mua lại 85% cổ phần của Phúc Long, giá trị 280 triệu USD.