Nâng cao nhận thức sử dụng và xử lý rác thải từ sản phẩm là phương tiện bảo vệ cá nhân PPE

Nâng cao nhận thức sử dụng và xử lý rác thải từ sản phẩm là phương tiện bảo vệ cá nhân PPE

Ngày 27/10/2022, tại Hà Nội, ASTM International Mỹ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm mục đích nâng cao nhận thức và chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm quản lý và các đề xuất, nghiên cứu khoa học đối với việc quản lý, sử dụng và xử lý rác thải từ các sản phẩm là phương tiện bảo vệ cá nhân PPE.