Thời của cổ phiếu dầu khí đang đến?

Thời của cổ phiếu dầu khí đang đến?

Cổ phiếu họ nhà P được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều từ siêu dự án Lô B - Ô Môn. Do đó, nhà đầu tư có thể tranh thủ các nhịp điều chỉnh để tích lũy thêm nhóm cổ phiếu này càng sớm càng tốt.