Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Nhìn lại năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới cho người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng...
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế; Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế ... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thuế Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai năm 2020.