Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh công tác kê khai và kế toán thuế


Năm qua, Cục Thuế Thừa Thiên – Huế đã làm tốt công tác quản lý thuế, trong đó đặc biệt chú trọng kê khai và kế toán thuế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đã đăng ký ISO 9001:2008
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đã đăng ký ISO 9001:2008

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế cho biết, để phấn đấu đạt chỉ tiêu về hồ sơ khai thuế đúng hạn, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị đã tập trung rà soát, đối chiếu tình hình đăng ký nghĩa vụ kê khai trên hệ thống TMS.

Đối với các đơn vị quá hạn 90 ngày trở lên không kê khai hoặc sau khi thông báo 2 lần người nộp thuế vẫn không nộp tờ khai thì sẽ lập danh sách gửi các phòng thanh kiểm tra xử lý.

Định kỳ hàng tháng, đơn vị triển khai thông báo nhắc nộp điện tử đối với các đơn vị mới ra kinh doanh, các đơn vị hay chậm nộp; thông báo đôn đốc điện tử yêu cầu nộp tờ khai cho tất cả các đơn vị nộp chậm và chưa nộp tờ khai kỳ kê khai; triển khai chấn chỉnh công tác quản lý khai thuế và xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế. Nhờ đó, tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp tại đơn vị là 68.674, đạt 96,04%.

Cùng với đó, đơn vị đã ban hành 787 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế, phạt cảnh cáo 299 quyết định, phạt tiền 488 quyết định, số tiền phạt 2.094 triệu đồng.

Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị tiếp tục thực hiện dự án hiện đại hoá thu nộp thuế qua hệ thống TCS (giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính) tại Cục và các Chi cục.

Việc nộp thuế, hoàn thuế qua mạng tại đơn vị đã đi vào nề nếp. Cơ quan thuế và cơ quan Kho bạc đã nâng cấp phần mềm, số liệu nộp thuế truyền và nhận giữa các cơ quan trong hệ thống đều thông suốt, đảm bảo số liệu cập nhật kịp thời, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế, hạn chế tình trạng thất lạc chứng từ, việc đối chiếu số liệu giữa cơ quan thuế và Kho bạc nhanh và chính xác hơn.

Công tác hoàn thuế cũng được đơn vị chú trọng triển khai và tạo chuyển biến tích cực. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/11/2022, đơn vị đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 164 hồ sơ, với số tiền 867.832 triệu đồng; trong đó: hoàn trước 150 hồ sơ, số tiền 729.370 triệu đồng; kiểm tra trước 14 hồ sơ, số tiền 138.462 triệu đồng.

Để thực hiện tốt cải cách hành chính thuế, Cục Thuế đã tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đã đăng ký ISO 9001:2008. Quá trình thực hiện ngoài việc giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đã rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế trước, kiểm tra sau từ 15 ngày xuống còn 6 ngày làm việc, nhằm tạo điều kiện luân chuyển vốn cho doanh nghiệp thời gian giải quyết hoàn.