Quản trị dòng tiền - thước đo quan trọng trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền - thước đo quan trọng trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp (DN), đặc biệt trong bối cảnh DN phải đối mặt với nhiều thách thức về tài chính, các vấn đề như vốn lưu động thấp, dòng tiền không ổn định và tác động của các biến động thị trường. Quản trị dòng tiền hiệu quả giúp DN có thể đáp ứng các nhu cầu tài chính một cách nhanh chóng và linh hoạt, giúp tăng cơ hội thành công trong kinh doanh. Bài viết này thảo luận về dòng tiền kinh doanh và cung cấp các giải pháp để quản trị dòng tiền kinh doanh một cách hiệu quả.
Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Dòng tiền được xem là yếu tố then chốt tạo sự ổn định trong hoạt động, khả năng chi trả và quyết định sự sống còn của doanh nghiệp (DN). Tại thời điểm thị trường có nhiều biến động như hiện nay, việc quản trị dòng tiền hiệu quả sẽ giúp các DN, đặc biệt là các DNNVV biến thách thức thành cơ hội. Bài viết trình bày một số nội dung liên quan đến quản trị dòng tiền tại các DNNVV cũng như đưa ra một số gợi ý để quản trị dòng tiền hiệu quả tại các DN này.
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt trong quản trị dòng tiền tại Tập đoàn TKV

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt trong quản trị dòng tiền tại Tập đoàn TKV

Bài viết nghiên cứu về chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của doanh nghiệp - điểm mấu chốt trong quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của doanh nghiệp cho biết tiềm lực của doanh nghiệp đó và khả năng chuyển đổi tiền mặt thành nhiều tiền mặt hơn trong thời gian nhanh hay chậm.