Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.