Đồng bộ nhiều giải pháp nhằm triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Đồng bộ nhiều giải pháp nhằm triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Để chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, tập trung mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian để triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc...
Hải quan Bình Dương: Hoàn thành quy trình nghiệp vụ để xây dựng hải quan thông minh

Hải quan Bình Dương: Hoàn thành quy trình nghiệp vụ để xây dựng hải quan thông minh

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, phù hợp với chuẩn mực, kết nối và chia sẽ thông tin, Tổng cục Hải quan đã triển khai Đề án tái thiết kế Hệ thống công nghệ thông tin định hướng xây dựng mô hình quản lý Hải quan thông minh.
Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng cao

Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng cao

Với sự chủ động, quyết liệt của toàn ngành, trong tháng 10, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) không ngừng được mở rộng, nhất là BHXH tự nguyện đã tăng gấp đôi với với tháng 9/2019.