Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng cao

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Với sự chủ động, quyết liệt của toàn ngành, trong tháng 10, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) không ngừng được mở rộng, nhất là BHXH tự nguyện đã tăng gấp đôi với với tháng 9/2019.

Nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.
Nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

BHXH Việt Nam thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 11/2019 cho biết, tính đến ngày 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH là 15,414 triệu người, tăng 181 nghìn người so với tháng 9/2019, đạt 98,8% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh trên cả nước là kết quả nổi bật của toàn ngành BHXH
Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh trên cả nước là kết quả nổi bật của toàn ngành BHXH
 

Trong đó, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,919 triệu người, tăng 146 nghìn người so với tháng 9/2019, đạt 97,5 kế hoạch giao; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, tăng 36 nghìn người, gấp đôi so với tháng 9/2019, đạt 101,7% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 291.142 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao.

Ngoài ra, từ ngày 1/10 đến ngày 31/10, toàn ngành đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với 1.047 đơn vị; phối hợp với Bưu điện tổ chức được 1.723 hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, theo đó đã vận động được tổng số 38.135 người tham gia, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện từ đầu năm đến nay lên 212.593 người, đạt tỉ lệ 96,6% kế hoạch.

Đáng chú ý, có nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, đây là kết quả nổi bật, nhất là việc tăng gấp đôi số người tham gia BHXH tự nguyện so với tháng 9/2019. Có được kết quả này cũng là do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành BHXH và Bưu điện.

Điển hình được tuyên dương về triển khai thực hiện mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện là BHXH tỉnh Lạng Sơn, nhờ việc có 1.100 người đăng ký tham gia chỉ trong 1 tuần. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hồng Thịnh cho biết, BHXH tỉnh đã tổ chức “ra quân” đồng thời từ cấp tỉnh đến cấp huyện để tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện đến người dân trên địa bàn, bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo nhóm; BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các huyện để tổ chức xe lưu động tuyên truyền trực tiếp tại các đường phố, xã, phường, kể cả vùng nông thôn hẻo lánh để giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Hà Nội là địa phương được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cao nhất cả nước. Để thực hiện chỉ tiêu, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội Đàm Thị Hòa cho biết, trong tháng 10/2019, BHXH Thành phố đã tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, như: Ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc đối tượng để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hàng tuần; ký hợp đồng với Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát triển đối tượng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tới các Bưu điện Trung tâm và Bưu điện quận, huyện.

Là đơn vị phối hợp thực hiện mở rộng người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, Bưu điện Việt Nam đang gấp rút hoàn thành toàn bộ phần mềm quản lý về vấn đề đại lý thu, thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao.

Về việc có tới 15 tỉnh, thành phố chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo ông lãnh đạo ngành Bưu điện là do năng lực của Bưu điện tỉnh còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ. “2 tháng cuối năm 2019, Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, chỉ đạo cụ thể tới các đơn vị cấp huyện, cấp phòng để đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Từ đó, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được BHXH Việt Nam giao cho ngành Bưu điện”- ông Hào cho hay.

Nhằm phát huy thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra của năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, gồm: Tiếp tục triển khai hiệu quả Công văn số 3045/BHXH-BT, Công văn số 3046/BHXH-BT để đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, đột xuất, tập trung vào các đơn vị chưa tham gia BHXH, tham gia chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm phát luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo BHXH đề nghị toàn ngành tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người quan lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; kịp thời tham mưu; đề xuất kịp thời với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ; đề xuất khen thưởng đối với những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu.