Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu dựa trên mẫu đại diện của hộ gia đình và đã thông qua các thang đo trên cơ sở mô hình của Nguyễn Thị Trúc Hương (2016) và Nguyễn Thị Lệ Huyền (2018). 6 yếu tố của mô hình nghiên cứu đề xuất gồm: Mức đóng bảo hiểm y tế; Vai trò người tư vấn; Chất lượng dịch vụ; Quyền lợi khi tham gia; Thủ tục hành chính; Thông tin tuyên truyền. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 2 yếu tố không có ý nghĩa thống kê với mô hình, 4 yếu tố ảnh hưởng dương đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đặc biệt, độ tin cậy và độ giá trị của các thang đo các cấu trúc khái niệm đều đạt các mức được đề nghị.