Cục Thuế TP. Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022

Cục Thuế TP. Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022

Để hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website Cục Thuế với chủ đề “Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022”.