Cục Thuế TP. Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022

Việt Dũng

Để hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website Cục Thuế với chủ đề “Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022”.

Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế được Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hằng năm.
Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế được Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hằng năm.

Với nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, ngày 09/3/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế.

Để tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế TP. Hà Nội tại địa chỉ: https://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi tập trung vào các nội dung trên để được Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời trực tiếp trên website.

Với phương châm “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết”, hằng năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đều tổ chức “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế” nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực thi chính sách, pháp luật thuế nói chung, trong thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân nói riêng.

Hội nghị trực tuyến năm nay được tổ chức nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022 với sự tham gia của bộ phận chuyên gia về chính sách thuế

Qua Hội nghị, Cục Thuế Thành phố mong muốn mở rộng được đối tượng tiếp cận. Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn có thể trực tiếp tương tác, nhận được ngay câu trả lời của cán bộ thuế trên website của Cục Thuế. 

Thông qua buổi hướng dẫn, đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội  kỳ vọng sẽ giúp việc quyết toán thuế nhanh hơn, gọn hơn, minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro về thuế cho các doanh nghiệp, người nộp thuế.

 

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình, từ 8h30 đến 11h30 sáng và từ 13h30 đến 16h30 chiều ngày 9/3.