Gỡ vướng để đẩy nhanh thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Gỡ vướng để đẩy nhanh thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Ngày 16/6/2023, tại TP. Hải Phòng, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm. Hội nghị thu hút sự quan tâm của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương.