Gỡ vướng để đẩy nhanh thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Trần Huyền

Ngày 16/6/2023, tại TP. Hải Phòng, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm. Hội nghị thu hút sự quan tâm của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Triệu Thọ Hân - Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương; ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư; bà Mai Thị Thùy Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư cho biết, đầu tư công có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo ông Dương Bá Đức, vấn đề thách thức cho công tác giải ngân năm 2023 là tổng vốn đầu tư công rất lớn (726.684 tỷ đồng), tăng 23% so với năm 2022 (giai đoạn 2016-2020 vốn đầu tư công trung bình mỗi năm chỉ khoảng trên 400 ngàn tỷ đồng). Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hết tháng 5/2023, tổng số vốn đã phân bổ là 692.138,4 tỷ đồng, đạt 97,89% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,2 tỷ đồng); ước thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 157.095,4 tỷ đồng, đạt 20,80% kế hoạch, đạt 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư phát biểu khai mạc hội nghị.  
Ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư phát biểu khai mạc hội nghị.  

Bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và chương trình, kế hoạch được giao, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Bộ Tài chính tổ chức hội nghị lần này nhằm phổ biến, quán triệt và cập nhật chế độ, chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư công.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng phòng Tài chính đầu tư Trung ương (Vụ Đầu tư) đã trình bày, hướng dẫn về quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Theo bà Hương, nguyên tắc kiểm soát, thanh toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán căn cứ vào hồ sơ, các nội dung của hợp đồng, dự toán, văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ (trường hợp tự thực hiện). Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, dừng thanh toán và thông báo một lần lý do trong 03 ngày làm việc.

Đối với trường hợp tự thực hiện hoặc thực hiện không theo hợp đồng, thanh toán không được vượt dự toán được duyệt. Tổng số vốn thanh toán cho nhiệm vụ, dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, việc giải ngân không được vượt vốn kế hoạch trong năm đã bố trí cho dự án.

Bà Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng phòng Tài chính đầu tư Trung ương (Vụ Đầu tư) trình bày về quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Bà Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng phòng Tài chính đầu tư Trung ương (Vụ Đầu tư) trình bày về quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Về nguyên tắc tạm ứng vốn đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng, việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực và chủ đầu tư nhận được bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng, trường hợp có giải phóng mặt bằng thì phải có kế hoạch giải phóng mặt bằng hoặc biên bản bàn giao mặt bằng theo đúng thỏa thuận. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng từng lần, thời điểm thu hồi tạm ứng từng lần và các nội dung khác đảm bảo việc thu hồi tạm ứng phải được ghi cụ thể trong hợp đồng.

Đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng, việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực và chủ đầu tư đã nhận được bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng từng lần, thời điểm thu hồi tạm ứng từng lần và các nội dung khác đảm bảo việc thu hồi tạm ứng phải được ghi cụ thể trong hợp đồng.

Đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng, việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi dự toán chi phí thực hiện công việc hoặc phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư.

Ông Phạm Trọng Quý – Trưởng phòng Quyết toán tài chính đầu tư (Vụ Đầu tư) chia sẻ về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.
Ông Phạm Trọng Quý – Trưởng phòng Quyết toán tài chính đầu tư (Vụ Đầu tư) chia sẻ về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Chủ đầu tư có thể tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng đảm bảo tổng mức vốn tạm ứng không vượt mức vốn tạm ứng tối đa. Chủ đầu tư cùng nhà thầu tính toán mức tạm ứng hợp lý, tuân thủ theo đúng quy định, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng

Theo bà Nguyễn Thị Quế Hương, thời hạn tạm ứng vốn là hết ngày 31/12 năm kế hoạch (trừ trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến hết ngày 31/01 năm sau năm kế hoạch). Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được thanh toán cho khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu đến hết ngày 31/12 năm kế hoạch, thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/01 năm sau năm kế hoạch (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng).

Trường hợp kéo dài thời gian giải ngân vốn theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật hiện hành của Chính phủ, thời hạn giải ngân theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Thời gian kiểm soát, thanh toán vốn của cơ quan kiểm soát, thanh toán tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Đối với các khoản tạm ứng vốn hoặc thực hiện thanh toán theo hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”, thời hạn kiểm soát, thanh toán trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đại điện Kho bạc Nhà nước Trung ương, Vụ Đầu tư giải đáp các vướng mắc của đại biểu tại hội nghị.
Đại điện Kho bạc Nhà nước Trung ương, Vụ Đầu tư giải đáp các vướng mắc của đại biểu tại hội nghị.

Chia sẻ về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, ông Phạm Trọng Quý – Trưởng phòng Quyết toán tài chính đầu tư (Vụ Đầu tư) cho biết, vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác: Chi tiết vốn đầu tư; Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán; Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư; Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản; Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

Về chế độ kiểm tra, Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của cả nước. Cơ quan chủ quản, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan tài chính các cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Hội nghị thu hút đông đảo các đại biểu tham dự.  
Hội nghị thu hút đông đảo các đại biểu tham dự.  

Tại Hội nghị, các báo cáo viên cũng đã hướng dẫn cụ thể về kiểm tra vốn hàng năm; hồ sơ kiểm soát thanh toán vốn của dự án; thanh toán khối lượng hoàn thành; quy định riêng về quản lý, thanh toán vốn cho dự án sử dụng vốn nước ngoài; quản lý thanh toán vốn cho một số dự án đầu tư công đặc biệt; Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán; thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán; kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; chế độ báo cáo...

Nhân dịp này, các cơ quan của Bộ Tài chính đã lắng nghe và giải đáp thấu đáo những vướng mắc phát sinh về quản lý tài chính đầu tư công được các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án đề cập tại Hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đều đánh giá cao các nội dung tập huấn cũng như những giải đáp, hướng dẫn cụ thể, chi tiết của các cơ quan thuộc Bộ Tài chính.

 

Bà Trần Thị Kim Phú – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư Pháp):

Là người trực tiếp tham mưu công tác quản lý đầu tư công của Bộ, tôi thấy rằng vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang được Chính phủ và tất cả các bộ ngành quan tâm, là vấn đề rất nóng. Bộ Tài chính tổ chức hội nghị này rất thiết thực, hữu ích, giúp các đại biểu đại diện cho cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội nhìn nhận tổng thể, hệ thống lại những quy định quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư.

2 chuyên đề được báo cáo viên truyền đạt rất dễ hiểu, xúc tích, đi trực diện vào từng vấn đề, nêu được những vấn đề trọng yếu, đặc biệt là của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC hướng dẫn nghị định. Đây là 2 căn cốt của vấn đề quản lý, thanh toán, quyết toán dự án cũng như quyết toán niên độ ngân sách năm.

Hội nghị đã thảo luận trao đổi những điểm vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán vốn đầu tư cũng như quyết toán niên độ ngân sách năm. Ngược lại, cơ quan chủ trì cũng sẽ nắm được các vấn đề vướng mắc để hoàn thiện thêm chính sách. Hiện nay, các quy định pháp luật về thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cũng đã được hoàn thiện và được nâng tầm lên Nghị định. Đây là bước chuyển biến quan trọng.

 

Ông Đặng Hồng Quang – Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn La:

Hội nghị thật sự rất hữu ích. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ra đời từ năm 2021 đến trước hội nghị này thì chưa có hội nghị nào được tổ chức. Trong khi đó, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP bao trùm hơn rất nhiều văn bản trước đây. Hội nghị này là khởi đầu làm rõ hơn những nội dung bao trùm của Nghị định.

Đối với Kho bạc Nhà nước Sơn La, từ năm 2021 khi Nghị định đã triển khai, quá trình vừa làm, vừa đọc, vừa nghiên cứu có những nội dung còn chưa rõ nhưng qua hội nghị này đã hiểu rõ hơn, thống nhất được cách hiểu, cách làm, hiểu rõ chi tiết các nội dung quy định cũng như các tham chiếu. Các nội dung trao đổi ở Hội nghị đã tháo gỡ được những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công cho các tỉnh nói chung và Sơn La nói riêng.

 

Bà Phạm Thị Lợi - Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải:

Hội nghị hôm nay rất có ý nghĩa đối với các đơn vị trong cả nước trong công tác kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP đã được ban hành và áp dụng hơn 1 năm, đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những cơ chế chính sách trước đây. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có cách hiểu khác nhau ở một số nội dung dẫn đến vẫn còn một số vướng mắc trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong hội nghị này, Ban tổ chức đã giải đáp rất thoả đáng những vướng mắc các đại biểu nêu, từ đó có cái hiểu thống nhất, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Còn một số nội dung cơ chế chính sách chưa quy định được hết đã được ban tổ chức ghi nhận, nghiên cứu có thể bổ sung cơ chế chính sách. Những nội dung này sẽ tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện. Tôi đánh giá hội nghị đã được tổ chức rất hiệu quả.