Cần bám sát quy hoạch trong việc phát triển rừng phòng hộ ven biển

Cần bám sát quy hoạch trong việc phát triển rừng phòng hộ ven biển

Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Song, việc phát triển diện tích rừng ven biển trên thực tế vẫn thấp hơn rất nhiều so với quy hoạch được duyệt.
Từ 1/7/2019,  lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.