Rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế

Rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1912/TCT-DT gửi Cục Thuế các địa phương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025. Trong đó, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của từng chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế, tác động trực tiếp tăng, giảm thu NSNN, đồng thời đánh giá hiệu quả gián tiếp mang lại cho tăng trưởng kinh tế và các sắc thuế khác.
Tháng 1, số thu do cơ quan Thuế quản lý giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2021

Tháng 1, số thu do cơ quan Thuế quản lý giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2021

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tháng đầu tiên của năm 2022, số thu do cơ quan Thuế quản lý giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2021 do tháng 1 năm nay có tới hai đợt nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch. Tuy nhiên, vẫn có 12/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 10%) so với dự toán; Có 10/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.