Quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa đạt 26,3% dự toán năm


Trong quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa 307.700 tỷ đồng. Với kết quả này, ngành Thuế cả nước đã thực hiện được 26,3% dự toán thu NSNN cả năm, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa đạt 26,3% dự toán năm
Quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa đạt 26,3% dự toán năm

Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 3, tổng số thu NSNN do ngành Thuế thực hiện ước đạt 93.100 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã huy động được 307.700 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 12.286 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán; thu nội địa ước đạt 295.414 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 245.935 tỷ đồng, bằng 25,9% so với dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 26%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 26,7%; thuế TNCN 30,7%; lệ phí trước bạ đạt 26%; thu từ xổ số 45,6%; tiền sử dụng đất 31,6%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%.

Nếu so với cùng kỳ thì hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, khu vực ngoài quốc doanh) tăng 17%; thuế TNCN tăng 21,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng đạt gấp 20%...

Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương lũy kế 3 tháng năm 2019 ước đạt 137.000 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018.