Khởi đầu mới cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Khởi đầu mới cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Sau những động thái chấn chỉnh, làm sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Chính phủ và Bộ Tài chính đang tập trung vào những chính sách trong dài hạn để tái cấu trúc thị trường, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển

Tỷ lệ dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)/GDP giảm nhẹ trong nửa đầu năm và ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường còn rất lớn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính đang nỗ lực đưa ra các chính sách hỗ trợ, giải pháp để phát triển thị trường TPDN bền vững, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.