2 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 11,7 tỷ kWh

PV.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn, thách thức, song sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong 2 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt 11,7 tỷ kWh, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2020.

2 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 11,7 tỷ kWh, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2020.
2 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 11,7 tỷ kWh, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo EVNNPC, trong 2 tháng đầu năm 2021, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

EVNNPC đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân vui Tết Nguyên đán Tân Sửu, phục vụ các trạm bơm lấy nước gieo cấy lúa đợt 2 từ ngày 26/1/2021 đến ngày 2/2/2021 và đợt 3 từ ngày 15/2/2021 đến ngày 27/2/2021, đồng thời đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh Covid -19.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát nhưng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC trong tháng 2/2021 vẫn đạt 5,51 tỷ kWh tăng 7,12% so với tháng 2/2020.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 11,7 tỷ kWh, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 14,63% kế hoạch cả năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Tổn thất điện năng tháng 02/2021 là 4,61% giảm 0,06% so với cùng kỳ 2020, lũy kế 2 tháng đầu năm 4,50%, giảm 0,31% so với cùng kỳ 2020.

Được biết, trong 2 tháng đầu năm, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt theo quy định. EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 152 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,37 ngày.

EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 363 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,17 ngày; giảm 2,83 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giảm 0,83 ngày so với khách hàng của EVNNPC.

EVNNPC cũng đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 84 lần trên đài phát thanh, 65 lần trên báo giấy và báo điện tử, 32 lần trên đài truyền hình, 1.720 lần trên loa phát thanh phường xã, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 14.023 lần.

EVNNPC có 34.136 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 57,23% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện.

Toàn EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết 56.873 yêu cầu của khách hàng theo phương thức điện tử, nhờ đó, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 94,89%.