Sandbox dành cho Fintech: Hướng đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng

Sandbox dành cho Fintech: Hướng đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng

Trao đổi của ông Lê Anh Dũng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước- NHNN) về vai trò của Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, về hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện cho Fintech phát triển, với việc xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng.