Thu vào ngân sách hơn 264 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Thu vào ngân sách hơn 264 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11/2021 (kỳ báo cáo từ 16/10-15/11/2021), toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 320 cuộc, trong đó có 45 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 275 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, qua đó thu nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền là 264,18 tỷ đồng.
Thu về ngân sách 456 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu về ngân sách 456 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan TP. Hà Nội) cho biết, số thu nộp vào ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra sau thông quan tính đến hết tháng 11/2019 của đơn vị đạt 456 tỷ đồng, bằng 335% chỉ tiêu, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2018.