Hải quan Lạng Sơn nộp ngân sách gần 4,3 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Thống kê từ Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến nay, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan được 85 cuộc, phát hiện vi phạm 66 cuộc. Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn đã nộp ngân sách qua công tác kiểm tra sau thông quan được gần 4,3 tỷ đồng, đạt 113,15% chỉ tiêu được giao.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Theo đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn, ngay từ đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh công tác thu thập thông tin đối với hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn về phân loại hàng hóa, mức thuế suất hoặc về trị giá khai báo.

Ngoài ra, chủ động thu thập, phân tích thông tin, rà soát (trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro) đối với các doanh nghiệp, mặt hàng và loại hình trọng điểm để lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan hiệu quả.

Theo đó, toàn Cục đã ban hành quyết định kiểm tra 86 cuộc và tính đến ngày 31/10 đã hoàn thành kiểm tra 85 cuộc, phát hiện vi phạm 66 cuộc với tổng số tiền nộp ngân sách gần 4,3 tỷ đồng, đạt 113,15% chỉ tiêu được giao.

Trong đó, số tiền ấn định trên 3,2 tỷ đồng; trên 682 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính; số tiền PCN trên 337 triệu đồng và số tiền nợ thu hồi trên 290 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong tháng 10, toàn cục đã hoàn thành kiểm tra 5 cuộc, phát hiện vi phạm 7 cuộc với tống số tiền nộp ngân sách được trên 1,9 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả của 10 tháng đầu năm, 2 tháng cuối năm đơn vị tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan theo công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ ngày 11/10/2021 về việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra đối với các mặt hàng có rủi ro cao về mã, giá, thuế suất, hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế GTGT, như: hàng tiêu dùng, nông sản, dược liệu, thiết bị y tế...