Tân Chủ tịch HĐQT của SCB là người Agribank

Tân Chủ tịch HĐQT của SCB là người Agribank

Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông Phan Đình Điền thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Agribank, sang nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB.