10 năm xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ: Chặng đường ngắn, bước tiến dài

10 năm xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ: Chặng đường ngắn, bước tiến dài

Trải qua quá trình 10 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan vận hành thị trường, trong đó có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành viên thị trường và sự quan tâm của các nhà đầu tư, thị trường trái phiếu chính phủ đã có bước phát triển ấn tượng về quy mô và độ sâu, khẳng định kênh huy động vốn quan trọng hiệu quả cho ngân sách nhà nước, đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam được phê duyệt

Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam được phê duyệt

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.