Không cần nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục thuế

PV

Tổng cục Thuế vừa ban hành ban hành Công văn 918/TCT-VP về tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế.
Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế tại Văn phòng Cục Thuế và các chi cục Thuế trên địa bản.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của Ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Đối với các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để người nộp thuế hiểu về quuy đinh trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố gửi văn bản về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.