VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: SỐ THU LỚN

Quyền hạn và cơ cấu tổ chức các chi cục thuế có số thu lớn

Quyền hạn và cơ cấu tổ chức các chi cục thuế có số thu lớn

Các chi cục Thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất), đồng thời quản lý trên 10.000 doanh nghiệp được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.