Phát triển kinh tế biển tỉnh Sóc Trăng: Tiềm năng, thách thức và giải pháp

Phát triển kinh tế biển tỉnh Sóc Trăng: Tiềm năng, thách thức và giải pháp

Phát triển kinh tế biển là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, trong những năm gần đây, kinh tế biển đã được sự quan tâm sâu sắc của cả nước, cũng như ở các địa phương có biển. Sóc Trăng là một trong 28 tỉnh có biển của Việt Nam, với bờ biển dài 72 km, chiếm 2,21% chiều dài bờ biển của cả nước, là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển. Tuy nhiên, những tiềm năng này mới chỉ được triển khai và khai thác bước đầu, chưa mang lại hiệu quả cao. Bài viết này  phân tích những tiềm năng, thách thức phát triển kinh tế biển tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, mang tính đột phá để khai thác đạt hiệu quả cao hơn những tiềm năng của Tỉnh.
Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 - 2030

Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 18/10, ông Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để nghe báo cáo về một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Sóc Trăng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Sóc Trăng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP); tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.
Hiệu quả từ các chương trình, dự án do Canada tài trợ cho Sóc Trăng

Hiệu quả từ các chương trình, dự án do Canada tài trợ cho Sóc Trăng

Trong suốt 22 năm qua (2000 - 2022), Sóc Trăng là một trong những tỉnh đầu tiên nhận được sự hỗ trợ của Canada và là một trong số ít các tỉnh nhận được sự hỗ trợ liên tục trong một thời gian dài. Điều đó chứng minh mối quan hệ đối tác song phương rất tốt đẹp và thành công giữa Canada và tỉnh Sóc Trăng…