Sóc Trăng hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc

Phạm Nga

Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng vừa có thông báo về hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đo lường cho doanh nghiệp (DN) năm 2023.

Chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
Chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân, DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc các thành phần kinh tế. Chương trình cũng ưu tiên hỗ trợ DN sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, truyền thống của tỉnh, các sản phẩm chương trình OCOP, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, kim ngạch xuất khẩu cao…

Theo kế hoạch, chương trình sẽ hỗ trợ DN xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, kết nối vào cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của DN. Dự kiến, chương trình hỗ trợ cho 10 DN.

Bên cạnh đó, thực hiện công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tư vấn chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, công  cụ cải tiến năng suất cơ bản; áp dụng thực hành nông nghiêp tốt; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ  hỗ trợ cho sản xuất thông minh…

Chương trình cũng sẽ tư vấn, đào tạo hướng dẫn DN triển khai áp dụng chương trình đảm bảo đo lường…

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2023.