Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Trong báo cáo kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi trong tháng 8/2022 khi quá trình phục hồi kinh tế đã cho thấy những tín hiệu lan tỏa. Ngân hàng duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý III/2022 và 3,9% trong quý IV/2022, đưa tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7%.