Chờ đón kênh trái phiếu xanh

Chờ đón kênh trái phiếu xanh

Trái phiếu xanh tại Việt Nam đang trở thành kênh dẫn vốn quan trọng khi có nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước đang đẩy mạnh hoạt động cho vay và đầu tư trong lĩnh vực này.
Cơ hội từ trái phiếu xanh của các ngân hàng Việt Nam

Cơ hội từ trái phiếu xanh của các ngân hàng Việt Nam

Trái phiếu xanh là phân khúc lớn nhất trong thị trường tài chính bền vững. Dự báo đến năm 2025, mức phát hành hàng năm của loại hình trái phiếu này có thể đạt 1,2 nghìn tỷ USD. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường dự án liên quan đến khí hậu thông qua trái phiếu xanh đang nở rộ, nhưng các ngân hàng Việt Nam cần hành động nhanh mới có thể gặt hái được thành công.
Công bố Bộ phân loại ASEAN cho tài chính bền vững

Công bố Bộ phân loại ASEAN cho tài chính bền vững

Ngày 11/11, các cơ quan quản lý tài chính ASEAN đạt được một cột mốc hướng tới các cam kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu thông qua việc đưa ra một ngôn ngữ chung cho toàn khu vực ASEAN về các hoạt động kinh tế và công cụ tài chính bền vững.