Kho bạc không tiền mặt

Kho bạc không tiền mặt

Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn giao dịch chi tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu tiền mặt. Với tiến độ hiện nay, khả năng nhiều đơn vị sẽ về đích trước thời hạn, hiện thực hóa mục tiêu “kho bạc không tiền mặt”.
Thống đốc NHNN: "Gần 70% người trưởng thành có tài khoản thanh toán"

Thống đốc NHNN: "Gần 70% người trưởng thành có tài khoản thanh toán"

Những con số đáng chú ý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng công bố cho thấy, Việt Nam đang phát triển mạnh thanh toán không dùng tiền mặt với tốc độ tăng trưởng về giao dịch thanh toán di động bình quân hàng năm đạt hơn 90%, các hoạt động mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiết kiệm... đều có thể thực hiện online.
Triển khai cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế

Triển khai cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế

Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Thông tin tài khoản thanh toán chuyển đến cơ quan thuế được đảm bảo an toàn, bảo mật

Thông tin tài khoản thanh toán chuyển đến cơ quan thuế được đảm bảo an toàn, bảo mật

Thực hiện quy định về việc ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế cho cơ quan thuế, đến hết tháng 3/2022, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế do 5 ngân hàng thương mại cung cấp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.
4 loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng

4 loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng

Theo quy định tại Thông tư số 58/2019/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ ngày 01/11, có 4 loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của KBNN gồm tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp, tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu được mở tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các ngân hàng thương mại.