Thêm dư địa xử lý nợ, tái thiết doanh nghiệp

Thêm dư địa xử lý nợ, tái thiết doanh nghiệp

Vai trò của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) trên thị trường mua bán nợ là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để pháy huy hơn nữa lợi thế này đang có cần tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp này khi thực hiện nhiệm vụ. Đó là nhận định của một số chuyên gia kinh tế về tình hình xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay…
Tái thiết doanh nghiệp từ giải pháp xử lý nợ xấu

Tái thiết doanh nghiệp từ giải pháp xử lý nợ xấu

Được thành lập từ năm 2003, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DN) (nay là Công ty Mua bán nợ Việt Nam - DATC) với vai trò là công cụ gắn xử lý nợ ngân hàng với làm lành mạnh tài chính nhằm tái thiết phục hồi hoạt động những DN mắc nợ.