Niềm tin, tâm lý thị trường quyết định sự ổn định thị trường vốn

Niềm tin, tâm lý thị trường quyết định sự ổn định thị trường vốn

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, niềm tin, tâm lý thị trường quyết định sự ổn định thị trường vốn. Bởi vậy, liều lượng thông tin phù hợp, cũng như sự phản trung thực dòng chảy chính trên thị trường của các cơ quan báo chí sẽ góp phần làm ổn định thị trường.
Áp lực tỷ giá vẫn còn lớn

Áp lực tỷ giá vẫn còn lớn

Mặc dù sau trấn an của đại diện lãnh đạo NHNN, tỷ giá USD/VND đã “hạ nhiệt”, nhưng vẫn còn đang chịu nhiều áp lực.