Thực trạng quá trình thoái vốn, quyết toán cổ phần hóa tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thực trạng quá trình thoái vốn, quyết toán cổ phần hóa tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh doanh, công tác cổ phần hóa (CPH) và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp luôn được Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) quan tâm, chú trọng và thực sự đã trở thành khâu then chốt và mang tính chất quyết định đến sự phát triển chung của PVN.
Doanh nghiệp nhà nước hoàn thành mục tiêu kép

Doanh nghiệp nhà nước hoàn thành mục tiêu kép

Qua một năm bị tác động bởi dịch bệnh và nhiều biến động của thị trường, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vẫn đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và vượt 27% kế hoạch nộp ngân sách nhà nước.