Tập đoàn Generali bứt phá về doanh thu và lợi nhuận

Tập đoàn Generali bứt phá về doanh thu và lợi nhuận

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế thế giới và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, với hoạch định chiến lược đúng đắn, Tập đoàn Generali đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với sự tăng trưởng cao cả về doanh thu phí và lợi nhuận. Đây là nền tảng để doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch chiến lược “Generali 2021”.
Tập đoàn Bảo hiểm Generali đạt lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ Euro trong năm 2020

Tập đoàn Bảo hiểm Generali đạt lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ Euro trong năm 2020

Ngày 16/3/2021, Tập đoàn Bảo hiểm Generali đã công bố báo cáo kết quả hợp nhất trong năm 2020. Theo đó, trong năm qua, Tập đoàn này đạt lợi nhuận kinh doanh 5,2 tỷ Euro, tăng 0,3% so với năm 2019. Đây là kết quả kinh doanh kỷ lục của Tập đoàn Generali trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới trong năm 2020.