Tập đoàn Generali bứt phá về doanh thu và lợi nhuận

Lam Anh

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế thế giới và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, với hoạch định chiến lược đúng đắn, Tập đoàn Generali đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với sự tăng trưởng cao cả về doanh thu phí và lợi nhuận. Đây là nền tảng để doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch chiến lược “Generali 2021”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Generali
Ảnh minh họa. Nguồn: Generali

Theo Tập đoàn Generali, kết thúc 9 tháng năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động kinh đạt 4,4 tỷ Euro, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Đạt được kết quả này là do đóng góp tích cực từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Còn lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận kết quả khả quan dù chịu ảnh hưởng lớn từ các khoản chi bồi thường thiệt hại do thiên tai.

Doanh thu phí gộp trong 9 tháng đạt mức 54,9 tỷ Euro, tăng 6,4% so với với cùng kỳ năm 2020, trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 6,5% và phi nhân thọ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng qua đạt 9,5 tỷ Euro, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới rất ấn tượng, đạt 4,76% so với mức 4,1% cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận thuần đạt mức 2,25 tỷ Euro, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả kinh doanh ấn tượng trên đã giúp Tập đoàn Generali có vị thế tài chính ngày càng vững mạnh, với biên khả năng thanh toán đạt 233% so với mức 224% năm 2020.

Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, ông Cristiano Borean cho biết: Kết quả kinh doanh trong 9 tháng năm 2021 của Tập đoàn khẳng định hoạt động hiệu quả, khả năng sinh lời xuất sắc và xu hướng vững vàng ở tất cả lĩnh vực kinh doanh, cùng biên khả năng thanh toán thuộc hàng cao nhất thị trường. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng, tập trung vào các dòng sản phẩm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ.

“Kết quả kinh doanh của lĩnh vực quản lý tài sản tiếp tục tăng trưởng, nhờ vào chiến lược đầu tư đa quỹ. Những kết quả đạt được là tiền đề để Tập đoàn Generali hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch kinh doanh trong 3 năm tới”, ông Cristiano Borean nhận định.

Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới. Được thành lập năm 1831, Generali hiện đang có mặt tại 50 quốc gia và đạt 70,7 tỷ Euro doanh thu phí bảo hiểm năm 2020. Với hơn 72.000 nhân viên phục vụ 65,9 triệu khách hàng, Generali đang dẫn đầu tại thị trường châu Âu và có vị thế ngày càng quan trọng tại các thị trường châu Á và châu Mỹ La tinh. Cam kết phát triển bền vững là một trong những yếu tố thúc đẩy chiến lược của Generali, với tham vọng trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng, cung cấp các giải pháp chuyên biệt mang tính sáng tạo đột phá thông qua mạng lưới kênh phân phối vượt trội.