Quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” EC

Quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” EC

Đến tháng 10 này là 5 năm từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, cùng với cả nước, Bình Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.