Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khi đoàn kết, chúng ta nhất định san bằng mọi lực cản để vươn tới tương lai!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khi đoàn kết, chúng ta nhất định san bằng mọi lực cản để vươn tới tương lai!

Đây là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Quốc hội, các nhà ngoại giao, nhà kinh tế, trí thức Argentina và các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam – Argentina: Hiện tại và tương lai”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Gìn giữ văn hoá Việt và tiếng Việt, bởi “văn hoá còn, tiếng Việt còn là dân tộc còn”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Gìn giữ văn hoá Việt và tiếng Việt, bởi “văn hoá còn, tiếng Việt còn là dân tộc còn”

Gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong bà con phải học tốt tiếng Tây Ba Nha để hội nhập với sở tại, nhưng đồng thời cũng gìn giữ tiếng Việt, văn hoá Việt bởi “văn hoá còn, tiếng Việt còn là dân tộc còn”, làm gì cũng phải nghĩ về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước”.