Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại

Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại

Bài viết trao đổi tổng quan về hoạt động tài trợ thương mại trong ngân hàng, quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại của ngân hàng trong thời gian tới.
“Chạy” quy hoạch

“Chạy” quy hoạch

Hậu quả tiêu cực của việc điều chỉnh quy hoạch vô cùng lớn, tuy nhiên tính đến nay vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm?
Bộ Tài chính giảm phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Bộ Tài chính giảm phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn. Quy định được áp dụng từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
DATC đẩy nhanh tiến độ bán nợ, tài sản phải thu

DATC đẩy nhanh tiến độ bán nợ, tài sản phải thu

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành lựa chọn chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ phải thu tại hàng loạt doanh nghiệp để  làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá tài sản.