Năm 2022, giá trị vốn hóa niêm yết và thanh khoản thị trường chứng khoán giảm

Năm 2022, giá trị vốn hóa niêm yết và thanh khoản thị trường chứng khoán giảm

Năm 2022, thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan. Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, các chỉ số chứng khoán, thanh khoản thị trường, giá trị vốn hóa niêm yết... đều có mức giảm khá mạnh so với năm 2021.