Tạp chí Tài chính: Diễn đàn kinh tế - tài chính hữu ích

Tạp chí Tài chính: Diễn đàn kinh tế - tài chính hữu ích

Là cơ quan thông tin, lý luận nghiệp vụ của Ngành, những năm qua, Tạp chí Tài chính đã không ngừng đổi mới, khẳng định được vị thế của tờ Tạp chí chuyên ngành hàng đầu về lĩnh vực tài chính - kinh tế, thực sự trở thành diễn đàn hữu ích trong lĩnh vực này..
Bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới công tác thanh tra tài chính

Bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới công tác thanh tra tài chính

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã bám sát thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm; đổi mới cách thức làm việc, thực hiện đúng yêu cầu phòng, chống dịch.