Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Nhờ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC), Công ty cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát đã xác định được nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược phát triển bền vững thông qua việc đề ra các mục tiêu cụ thể, thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc.