Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Nga Phạm

Nhờ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC), Công ty cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát đã xác định được nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược phát triển bền vững thông qua việc đề ra các mục tiêu cụ thể, thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc.

BSC giúp truyền đạt tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu trong toàn tổ chức.
BSC giúp truyền đạt tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu trong toàn tổ chức.

BSC có thể hiểu đơn giản là phương tiện bao gồm: công cụ giao tiếp, hệ thống đo lường và hệ thống quản lý chiến lược.

BSC giúp truyền đạt tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu trong toàn tổ chức; cải thiện việc liên kết mục tiêu của các bộ phận và cá nhân với chiến lược của tổ chức; tăng cường liên kết giữa chiến lược với chương trình hành động và phân bổ nguồn lực.

Bên cạnh đó, phương thức này cũng thúc đẩy việc phản hồi thông tin; hỗ trợ tổ chức trong việc vượt qua ba vấn đề cơ bản gồm: đo lường hiệu suất của tổ chức một cách hiệu quả, ghi lại và khai thác giá trị của các tài sản vô hình, đồng thời triển khai chiến lược môt cách thành công.

Công ty Cổ phần Địa ốc và Cáp điện Thịnh Phát (TP. Hồ Chí Minh) là một trong những doanh nghiệp đã áp dụng thành công BSC vào hoạt động nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia trong Chương trình Quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Tại Công ty Cổ phần Địa ốc và Cáp điện Thịnh Phát - doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện, phụ kiện ngành điện, đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo ISO 17025:2005.

Việc áp dụng các hệ thống quản lý này tạo điều kiện để Công ty quản lý được chất lượng sản phẩm đầu ra. Nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện của hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã triển khai áp dụng BSC với sự tư vấn của các chuyên gia năng suất của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, dự án trực tiếp cùng đại diện doanh nghiệp thực hành các công cụ cải tiến tại chỗ, đo lường kết quả thực hành trước và sau khi cải tiến để xác định mức độ cải tiến bằng định lượng. Nội dung công việc triển khai thực hiện theo các bước: tiếp xúc, đánh giá khảo sát thực trạng hoạt động và lựa chọn doanh nghiệp; thành lập các nhóm công tác, ban triển khai; đào tạo nhận thức và thực hành BSC; xây dựng tài liệu; áp dụng BSC; thực hiện đánh giá nội bộ…

Công ty đã triển khai ứng dụng BSC, qua đó đã xác định được nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược phát triển bền vững, hỗ trợ chuyển tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp thành những mục tiêu cụ thể, những phép đo và chỉ tiêu rõ ràng bằng việc thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc.

Trong quá trình triển khai BSC đã mang lại một số kết quả, giúp Công ty xây dựng được nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, đưa ra bảng KPI, các kế hoạch thực hiện các sáng kiến, bảng theo dõi báo cáo kết quả thực hiện KPI tháng/quý, báo cáo đánh giá nội bộ, kế hoạch duy trì và cải tiến BSC.

Kết quả, BSC đã giúp Công ty đã xây dựng được 16 mục tiêu chiến lược và 64 KPI. Tại thời điểm đó, Thịnh Phát là doanh nghiệp có quy mô sản xuất và kinh doanh lớn nên số lượng KPI được thiết lập lên đến 64. Số lượng các KPI được thực hiện hiệu quả chiếm 56,25%.

Số lượng KPI chưa hiệu quả chiếm 26,56%. Khoảng 11,19% KPI chưa đánh giá được do chưa có kết quả (đo theo năm). Phần lớn các chỉ tiêu theo KPI đạt được liên quan đến các KPI chính như doanh thu và lợi nhuận, năng suất lao động, tỷ lệ phế phẩm. Do các KPI này có trọng số cao trong tổng số các KPI nên hỗ trợ cho các KPI khác đạt được mức hiệu quả tổng thể.

Theo đánh giá chung, nhờ áp dụng BSC Thịnh Phát đã cao tinh thần làm việc nhóm theo bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, học tập và phát triển; thành lập các nhóm cải tiến QCC; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng ban/cá nhân thông qua việc thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu của các KPI đã đề ra; tạo sự gắn kết làm việc giữa các bộ phận.

Đặc biệt, BSC đã giúp Công ty theo dõi được “sức khỏe” hàng tháng và có các giải pháp thích hợp nếu các chỉ tiêu chưa đạt theo yêu cầu, từ đó chủ động hơn trong việc quản lý và ứng phó kịp thời với các thay đổi.