Cen Value: Hành trình mới, cơ hội mới

Cen Value: Hành trình mới, cơ hội mới

Ngày 28/2/2023, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ (Cen Value) chính thức đón tuổi 15 và sẵn sàng bứt phá với nhiều bước tiến mới trong tương lai. Nhìn lại hành trình đã qua, Cen Value tự hào khi trở thành đơn vị hàng đầu về thẩm định giá, là nơi bảo chứng cho niềm tin và thành công của các đối tác, khách hàng.