Nâng cấp hoạt động thanh toán số cho doanh nghiệp với bộ sản phẩm thẻ Sacombank Mastercard

Nâng cấp hoạt động thanh toán số cho doanh nghiệp với bộ sản phẩm thẻ Sacombank Mastercard

Việc số hóa các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng ghi nhận các khoản chi tiêu, phân loại chi phí.  Từ việc đánh giá được nhu cầu thị trường và nhằm gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp, mới đây Sacombank đã ra mắt bộ sản phẩm thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard đầu tiên trên thị trường gồm 2 dòng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng với 2 hạng World, Platinum.